prayer2

உங்களுக்கு தொழுகை நடக்கும் முன்..

உங்களுக்கு தொழுகை நடக்கும் முன்.. ஆக்கம்: உடன்குடி செய்யது அபூபக்கர் சித்தீக் மனித படைப்பின் நோக்கத்தை அறிந்திடுங்கள்.. படைத்த இறைவனுக்கு நன்றியை செலுத்திடுங்கள்.. குறித்த நேரத்தில் தொழுகையை நிறைவேற்றிடுங்கள்.. இறைவனை எப்போதும் நினைவு கூர்ந்திடுங்கள்.. More »

handsake

நட்பு

நட்பு ஆக்கம்: உடன்குடி செய்யது அபூபக்கர் சித்தீக் சிரித்து சிலாகித்து செல்ல மட்டுமல்ல நட்பு.. சிந்திக்கவும் தூண்ட வேண்டும் நட்பு.. துயரத்தில் ஆறுதல் அளிக்க வேண்டும் நட்பு.. வாழ்க்கையை தூக்கி நிறுத்தவும் வேண்டும் நட்பு.. More »

syria1

‘அஸதின்’ சீற்றம்

‘அஸதின்’ சீற்றம் பசுமையின் தெவிட்டாத வனப்பு பளிங்கு வெளியாய் விரித்துவைத்த பஞ்சுமெத்தை வான் மேகம் – எல்லாம் இறை ஈந்த கொடையின் சின்னங்கள்! More »

interestfreeloan

வட்டி

வட்டி ஆக்கம்: உடன்குடி செய்யது அபூபக்கர் சித்தீக் உழைப்பை உறிஞ்சும் அட்டை பூச்சிகள் பெருகி வருகுதே.. வட்டி எனும் கொடிய தீயும் நாட்டில் பற்றி எரியுதே.. உழைப்பில்லா வட்டி வயிறு கொழுத்து பெருக்குதே.. உழைக்கும் வர்க்கம் வட்டி கொடுத்து விழியும் பிதுங்குதே.. More »

womenstatus

உரைகல்!

உரைகல்! ஆக்கம்: உடன்குடி செய்யது அபூபக்கர் சித்தீக் பெற்றோருக்கு புதல்வியாய்.. மணாளனுக்கு மனைவியாய்.. சேய்களுக்கு தாயாய்.. மாமியாருக்கு பொற்குடமாய்.. எத்தனை பரிமாணங்கள் உனக்கு? More »

antidowry

வரதட்சணை! (நவீன யாசகம்)

வரதட்சணை! (நவீன யாசகம்) ஆக்கம்: உடன்குடி செய்யது அபூபக்கர் சித்தீக் வரதட்சணை எனும் நவீன யாசகம்.. சமுதாயம் எங்கும்; மலிந்து கிடக்கும் வாசகம்.. கன்னியரை மணமுடிக்க.. காளையர்கள் கேட்கும் யாசகம்… More »

womeneducation

பெண்கல்வி!

பெண்கல்வி! ஆக்கம்: உடன்குடி செய்யது அபூபக்கர் சித்தீக் இறைவன் முதலில் படைத்தது எழுதுகோல்.. கல்வியின் பெருமையைக் கூறும் அளவுகோல்.. நமை கற்கத் தூண்டும் தூண்டுகோல்.. கல்வியே ஞானத்தின் திறவுகோல்.. More »

Mangement Task Help Atat Assignmentmakers.com

In nearly every school, pupils obtain an opportunity to speak their minds on several different topics by means of elocution competitions. That is only because, pupils may immediately relate with some of those things, as well as for them, such issues have a tendency to change into an appealing topic to discuss. Let’s simply take a gander at several the college amount subjects. You may finish more rapidly and maybe get considerably better scores, also. When you’ve shortened your Issue, you are going to want setting an objective for your own article.

Success Skills Articles

The 9 BEST Scientific Study Tips

Do you recall, way back when you’re a kid, writing your first book report? Keep in mind that your readers are potentially interested in reading the book after they acquaint themselves with your review.

Controlled Robotic Arm Now Works A Lot Better

Editor’s note: Ed Dante is a pseudonym for a writer who lives on the East Coast. Being first isn’t such a powerful driver these days, but in a way, academic publishing does prevent many readers from understanding – or at least enjoying – research papers.

Modern Macroeconomic Models As Tools For Economic Policy

Santa Rosa Junior College helps students with personal essays by first defining the objective of one and then explaining how to accomplish this goal. In her continued fight for women’s reproductive rights around the world, Melinda Gates attributed her personal and professional success to birth control in an passionate essay published in Fortune magazine Tuesday.

result970

q

Faculty Hardship Withdrawals with a Trial Hardship Letter

Getting ability as a copywriter are the confident concrete approaches wherein you can actually transform your report penning services. Dissertation help is a new method that provides enhancement written ceaselessly. Intended for greater dissertation making, we now have serious some ability as a copywriter that come with ultimate articles online benefit for the period of creating. Checking is actually a skill which provides dissertation assist with turn into a fine report writer. Studying several appropriate written content would help with growing a bickering while contemplating is one other relevant credit with it.

Erwin Chargaff along with the Record of Genetics

Most of the people just want to understand how to write an advanced essay, not just any institution essay, but one wherein basically makes an individual for. Before we start equipped with virtually any bodily hints, we need to water resistant the simplest way of thinking to know. And that’s the fine art getting people. No force even the least bit there, but a school paper could be the resolving part of no matter whether your application together with essay or dissertation places around the endorsement or refusal stack.

Powered by WordPress | Designed by: diet | Thanks to lasik, online colleges and seo