சுய பரிசோதனை

சுய பரிசோதனை ஆக்கம்: உடன்குடி செய்யது அபூபக்கர் சித்தீக் நுழைந்திடுவோம் இஸ்லாத்தில் நாம் முழுமையாக.. ஈமானை வளர்த்திடுவோம் நம்மனதில் செழுமையாக.. ஷைத்தானிய செயல்கள் என்பது வழிகேடு.. அவ்வழி தொடர்ந்தால் நமக்கு பெரும்கேடு..

Read more

விழித்தெழுவீர்

விழித்தெழுவீர் ஆக்கம்: கு. முஹம்மது ஜபருல்லாஹ், யான்பு, சவூதிஅரேபியா 1. இந்துப்பெருமக்களே விழித்தெழுவீர் – இறுதிமறை வந்துவிட்டதை அறிந்திடுவீர் – இறைவன் தந்த சன்மார்க்கத்தை உணர்ந்திடுவீர்! – உங்கள் சொந்தங்கள் யாவருக்கும் உரைத்திடுவீர்!

Read more
1 2 3 4 14