உங்களுக்கு தொழுகை நடக்கும் முன்..

உங்களுக்கு தொழுகை நடக்கும் முன்.. ஆக்கம்: உடன்குடி செய்யது அபூபக்கர் சித்தீக் மனித படைப்பின் நோக்கத்தை அறிந்திடுங்கள்.. படைத்த இறைவனுக்கு நன்றியை செலுத்திடுங்கள்.. குறித்த நேரத்தில் தொழுகையை நிறைவேற்றிடுங்கள்.. இறைவனை எப்போதும் நினைவு கூர்ந்திடுங்கள்.. More »

நட்பு

நட்பு ஆக்கம்: உடன்குடி செய்யது அபூபக்கர் சித்தீக் சிரித்து சிலாகித்து செல்ல மட்டுமல்ல நட்பு.. சிந்திக்கவும் தூண்ட வேண்டும் நட்பு.. துயரத்தில் ஆறுதல் அளிக்க வேண்டும் நட்பு.. வாழ்க்கையை தூக்கி நிறுத்தவும் வேண்டும் நட்பு.. More »

‘அஸதின்’ சீற்றம்

‘அஸதின்’ சீற்றம் பசுமையின் தெவிட்டாத வனப்பு பளிங்கு வெளியாய் விரித்துவைத்த பஞ்சுமெத்தை வான் மேகம் – எல்லாம் இறை ஈந்த கொடையின் சின்னங்கள்! More »

வட்டி

வட்டி ஆக்கம்: உடன்குடி செய்யது அபூபக்கர் சித்தீக் உழைப்பை உறிஞ்சும் அட்டை பூச்சிகள் பெருகி வருகுதே.. வட்டி எனும் கொடிய தீயும் நாட்டில் பற்றி எரியுதே.. உழைப்பில்லா வட்டி வயிறு கொழுத்து பெருக்குதே.. உழைக்கும் வர்க்கம் வட்டி கொடுத்து விழியும் பிதுங்குதே.. More »

உரைகல்!

உரைகல்! ஆக்கம்: உடன்குடி செய்யது அபூபக்கர் சித்தீக் பெற்றோருக்கு புதல்வியாய்.. மணாளனுக்கு மனைவியாய்.. சேய்களுக்கு தாயாய்.. மாமியாருக்கு பொற்குடமாய்.. எத்தனை பரிமாணங்கள் உனக்கு? More »

வரதட்சணை! (நவீன யாசகம்)

வரதட்சணை! (நவீன யாசகம்) ஆக்கம்: உடன்குடி செய்யது அபூபக்கர் சித்தீக் வரதட்சணை எனும் நவீன யாசகம்.. சமுதாயம் எங்கும்; மலிந்து கிடக்கும் வாசகம்.. கன்னியரை மணமுடிக்க.. காளையர்கள் கேட்கும் யாசகம்… More »

பெண்கல்வி!

பெண்கல்வி! ஆக்கம்: உடன்குடி செய்யது அபூபக்கர் சித்தீக் இறைவன் முதலில் படைத்தது எழுதுகோல்.. கல்வியின் பெருமையைக் கூறும் அளவுகோல்.. நமை கற்கத் தூண்டும் தூண்டுகோல்.. கல்வியே ஞானத்தின் திறவுகோல்.. More »

சுய பரிசோதனை

சுய பரிசோதனை
ஆக்கம்: உடன்குடி செய்யது அபூபக்கர் சித்தீக்

நுழைந்திடுவோம் இஸ்லாத்தில் நாம் முழுமையாக..
ஈமானை வளர்த்திடுவோம் நம்மனதில் செழுமையாக..

ஷைத்தானிய செயல்கள் என்பது வழிகேடு..
அவ்வழி தொடர்ந்தால் நமக்கு பெரும்கேடு..

விழித்தெழுவீர்

விழித்தெழுவீர்
ஆக்கம்: கு. முஹம்மது ஜபருல்லாஹ், யான்பு, சவூதிஅரேபியா

1. இந்துப்பெருமக்களே விழித்தெழுவீர் – இறுதிமறை
வந்துவிட்டதை அறிந்திடுவீர் – இறைவன்
தந்த சன்மார்க்கத்தை உணர்ந்திடுவீர்! – உங்கள்
சொந்தங்கள் யாவருக்கும் உரைத்திடுவீர்!

உங்களுக்கு தொழுகை நடக்கும் முன்..

உங்களுக்கு தொழுகை நடக்கும் முன்..

ஆக்கம்: உடன்குடி செய்யது அபூபக்கர் சித்தீக்

மனித படைப்பின் நோக்கத்தை அறிந்திடுங்கள்..
படைத்த இறைவனுக்கு நன்றியை செலுத்திடுங்கள்..

குறித்த நேரத்தில் தொழுகையை நிறைவேற்றிடுங்கள்..
இறைவனை எப்போதும் நினைவு கூர்ந்திடுங்கள்..

நட்பு

நட்பு

ஆக்கம்: உடன்குடி செய்யது அபூபக்கர் சித்தீக்

சிரித்து சிலாகித்து செல்ல மட்டுமல்ல நட்பு..
சிந்திக்கவும் தூண்ட வேண்டும் நட்பு..

துயரத்தில் ஆறுதல் அளிக்க வேண்டும் நட்பு..
வாழ்க்கையை தூக்கி நிறுத்தவும் வேண்டும் நட்பு..

எது வெற்றி?

எது வெற்றி?      
ஆக்கம்: கு. முஹம்மது ஜபருல்லாஹ், யான்பு, சவூதி அரேபியா. 

1. ஒன்று முதல் ஐந்து வரை தமிழ் கற்க பள்ளியினில்
  சென்று நிதம் அகரமுன் சேரப்பதற்கு மெய்யெழுத்தும்
  நன்று கற்றுத் தேர்ந்து பின் நன் மதிப்பெண் பலவும் பெற்று
  வென்று வந்தேன் முதல்வனாக வியன்தகு கையெழுத்தால்!

‘அஸதின்’ சீற்றம்

‘அஸதின்’ சீற்றம்

பசுமையின் தெவிட்டாத வனப்பு
பளிங்கு வெளியாய் விரித்துவைத்த
பஞ்சுமெத்தை வான் மேகம் – எல்லாம்
இறை ஈந்த கொடையின் சின்னங்கள்!

வட்டி

வட்டி
ஆக்கம்: உடன்குடி செய்யது அபூபக்கர் சித்தீக்

உழைப்பை உறிஞ்சும் அட்டை பூச்சிகள் பெருகி வருகுதே..
வட்டி எனும் கொடிய தீயும் நாட்டில் பற்றி எரியுதே..

உழைப்பில்லா வட்டி வயிறு கொழுத்து பெருக்குதே..
உழைக்கும் வர்க்கம் வட்டி கொடுத்து விழியும் பிதுங்குதே..

Powered by WordPress | Designed by: diet | Thanks to lasik, online colleges and seo