குர்ஆன் இறைவேதமா?

முஸ்லிம்களிடம் மாற்று மதத்தவர்கள் கேட்கும் கேள்விகளும் அவற்றுக்கு டாக்டர் ஜாகிர் நாயக் அவர்களின் பதில்களும்!

தமிழாக்கம்: அபூ இஸாரா.

குர்ஆன் இறைவேதமா?

3 Responses to குர்ஆன் இறைவேதமா?

  1. Thelivu petravan says:

    super

  2. mim aswar says:

    al koranil anthe thavarom kane modiyatho yaralom nirofikka modiyatho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: diet | Thanks to lasik, online colleges and seo