குர்ஆன் இறைவேதமா?

முஸ்லிம்களிடம் மாற்று மதத்தவர்கள் கேட்கும் கேள்விகளும் அவற்றுக்கு டாக்டர் ஜாகிர் நாயக் அவர்களின் பதில்களும்!

தமிழாக்கம்: அபூ இஸாரா.

குர்ஆன் இறைவேதமா?
[index=nmqa-isquranwordofgod]

3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *