பலதார மணம்!

பலதார மணம்! ஆக்கம்: உடன்குடி செய்யது அபூபக்கர் சித்தீக் இறைவன் அருளிய வாய்ப்பு இது உபரியாக.. பயன்படுத்த வேண்டும் இதை மிகச் சரியாக.. நீதமாக நடத்திட வேண்டும் இம்மையிலே.. இல்லையெனில்.. கைசேதப்படுவோமே மறுமையிலே..

Read more

இஸ்லாத்தில் பலதார மணம் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பது ஏன்?

மாற்று மதத்தவர்களால் இஸ்லாமியர்களிடம் கேட்கப்படும் பொதுவான கேள்விகளுக்கு டாக்டர் ஜாகிர் நாயக் அவர்களின் பதில்கள்: கேள்வி எண்: 1 இஸ்லாத்தில் ஆண்கள் மட்டும் பலதார மணம் செய்து கொள்ள அனுமதிக்கப் பட்டிருப்பது ஏன்?

Read more

ஆண்களுக்கு மட்டும் பலதார மணம் ஏன்? பெண்களுக்கு மறுக்கப்படுவது ஏன்?

மாற்று மதத்தவர்களால் இஸ்லாமியர்களிடம் கேட்கப்படும் பொதுவான கேள்விகளுக்கு டாக்டர் ஜாகிர் நாயக் அவர்களின் பதில்கள்: கேள்வி எண்: 2 ஆண்கள் பலதார மணம் செய்ய அனுமதிக்கும் இஸ்லாம்  பெண்கள் பலதார மணம் செய்து கொள்ள தடை செய்வது ஏன்?

Read more